I Stillwater leadership sætter vi en stor ære i at hjælpe vores kunder med at skabe ekstraordinære resultater, og få professionel succes

Hvilken forskel gør vi for folk?Hvad har SLP betydet for din karriere?

En stor del af SLP handler om at være autentisk og ekstraordinær. Hvis jeg
skal pege på områder hvor jeg især synes forløbet har haft betydning for min
karriere, må det være disse to storladne ord. I dag tænker jeg meget på at
være tilstede og give det bedste jeg har i mig. Det har afgjort hjulpet mig til at
være mere selvsikker og tro mod de muligheder jeg kan være med til at skabe.


Hvilke ledelsesmæssige kompetencer udviklede du i dit forløb?

SLP har givet mig en større forståelse af mig selv. Jeg er blevet opmærksom
på hvilke signaler jeg sender og hvordan jeg kan påvirke stemningen i mine
omgivelser. Min måde at kommunikere på er blevet mere tydelig. Fordi jeg
har fået større fokus på mig selv, er jeg også blevet mere rummelig, tolerant
og forstående. Mit forløb lærte mig at sænke paraderne og tage imod kritik,
feedback og ros.


Hvilket udbytte har din virksomhed fået ud af din uddannelse?

Min virksomhed har fået en stærkere og mere selvbevidst leder. I dag praktiserer
jeg dagligt, at give ros, anerkendelse eller feedback til mine medmennesker
eller tilbyde min hjælp, holde tilbage for fodgængere eller blot smile til
folk på gaden. I det hele taget har SLP, givet mig lyst til at være et ekstraordinært
menneske.


Hvad har SLP betydet for din karriere?

Efter mere end 15 år som adm.direktør, var jeg indstillet på et andet karriereforløb,
da jeg startede i mit nuværende job som salgsdirektør i EG. Jeg
ønskede egentligt blot, at bruge min erfaring, samt dyrke min passion for
salgsledelse. SLP gav mig imidlertid et uventet spark i en særdeles positiv
retning. Den personlige udvikling jeg gennemgik på uddannelsen, gav
mig en fornyet arbejdsglæde og “drive“. Mest synligt resultat var da jeg fik
”Årets lederpris 2014”. Fik desuden topkarakterer i ledertilfredshedsundersøgelser.


Hvilke ledelsesmæssige kompetencer udviklede du i dit forløb?

Min ledelsesstil er blevet mere ægte og troværdig. Jeg har som mangeårig
topleder virkeligt fået skærpet mit forhold til hvad ægte nærvær og klare
budskaber betyder.


Hvilket udbytte har din virksomhed fået ud af din uddannelse?

EG har helt sikkert fået en langt mere afbalanceret, målrettet og committet
leder. En leder der begår færre fejl og skaber flere resultater.

Hvad har SLP betydet for din karriere?

Jeg har altid haft interesse for personlig udvikling, så da jeg gennem min
arbejdsplads fik mulighed for at komme på SLP, var jeg slet ikke i tvivl om, at
jeg ville satse stort på det. Kurset var over al forventning. Det har givet et nyt
syn på mig selv, og de mennesker jeg har omkring mig. Det har ganske enkelt
ændret min måde at arbejde på og jeg har fundet mig selv.Hvilke ledelsesmæssige kompetencer udviklede du i dit forløb?

Mine medarbejdere mener jeg er blevet bedre til at lytte. En direkte effekt af
det er, at jeg er mere tilstede, og på den måde i stand til at vise mere overskud.
Jeg er blevet bedre til at sætte medarbejdere sammen i grupper, fordi jeg ved
hvilke personlighedstyper bedst kan samarbejde.

Hvad har SLP betydet for din karriere?

SLP har uden tvivl været den mest skelsættende begivenhed i min karriere.
For hver gang jeg har arbejdet med Thomas får jeg nye indsigter. Jeg er
person med højt aktivitetsniveau, som vil gå langt for at hjælpe andre. Det
er absolut en af mine styrker, men også en af mine svagheder. Da jeg lærte
at sig NEJ og i højere grad begyndte at tænke på mig selv, fik jeg mere overskud.
Det boostede min karriere og gav flere stjerner på skulderne.


Hvilke ledelsesmæssige kompetencer udviklede du i dit forløb?

Jeg er blevet mere direkte, men absolut stadig med respekt for modtageren.
Svære samtaler er blevet væsentlig lettere. Jeg er blevet en person der
er blevet kendt for at forandre kulturer og sikre arbejdsglæde. Jeg føler at
jeg har fået mig selv med i mit job på en helt anden måde.


Hvilket udbytte har din virksomhed fået ud af din uddannelse?

Der er generelt blevet meget højere til loftet I mit arbejdsliv. Jeg arbejder i
samme selskab, men nu på hovedkontoret i Norge. Hver gang mine norske
kollegaer kommer tilbage efter et møde i Danmark I den enhed jeg var var
med til at bygge op, fortæller de hvor god stemningen er. Det er absolut
noget jeg er stolt af.

Hvad har SLP betydet for din karriere?

Før troede jeg, jeg konstant skulle vise jeg var den bedste, til alt, og påtog mig
urimelige krav og mængder af arbejde. Nu inser jeg bedre hvad jeg er rigtig
god til, og jeg arbejder meget mindre nu.


Hvilke ledelsesmæssige kompetencer udviklede du i dit forløb?

At lytte og give mit team plads til at udfolde sig. At turde at give mine kollegaer
ansvar og lade dem gøre det på deres måde og vente på resultatet. At være
mere empatisk og ægte interesseret i andre mennesker omkring mig, og
ikke kun at føre mig selv frem. Jeg er helt sikkert blevet en mere voksen og
ansvarlig leder, som er mindre farlig at nærme sig.


Hvilket udbytte har din virksomhed fået ud af din uddannelse?

De har nu en leder som interesserer sig for processen og ikke kun målet. Der
er mange flere omkring mig, som forstår den retning vi skal i, og ikke mindst
hvor de passer ind i den. Virksomhederne jeg arbejder for, har i stor udstrækning
fået gavn af, at jeg nu kan arbejde med mange slags mennesker, og ikke
kun dem jeg troede gavnede mine mål.

Hvad har SLP betydet for din karriere?

Thomas giver med Stillwater Leadership Program[SLP] et fantastisk forløb
for deltagerne. Som deltager har jeg oplevet at blive klogere på mig selv og
mit lederskab samt på verden omkring mig. Thomas har hele tiden med
stort engagement og indlevelse udfordret mig til at tage næste skridt. Det
har fastholdt mig i processen. Thomas er en fantastisk coach og formidler
med stor personlig integritet. SLP har været med til at give mig ekstra
overskud til at varetage mit krævende job. Jeg kan bedre lide den måde jeg
er leder på i dag.


Hvilke ledelsesmæssige kompetencer udviklede du i dit forløb?

Jeg fik en ny tilgang til ledelse generelt. Jeg fik væsentligt mere forståelse
for mine styrker og svagheder. Kurset gav mig adgang til at forblive nærværende
igennem en udfordrende arbejdsdag.


Hvilket udbytte har din virksomhed fået ud af din uddannelse?

De har fået en leder, der først og fremmest hviler mere i sig selv. Jeg vil sige
at jeg har lært at praktisere en form for autentisk lederskab, der skaber
god trivsel.

Hvad har SLP betydet for din karriere?

Tidligere gik jeg altid direkte i ’løsnings-mode’ og havde meget lidt tålmodighed
og lydhørhed overfor andres ideer og holdninger. Ved at lytte mere har
jeg fået åbnet op for en empatisk evne, som nok har været skubbet til side,
når der skulle udrettes i en hverdag. Det har klart styrket mine relationer.


Hvilke ledelsesmæssige kompetencer udviklede du i dit forløb?

Jeg har fået øjnene op for, hvordan min higen efter det perfekte og fejlfrie,
stressede mig selv og mine omgivelser. Jeg har lært at turde fejle. At vise
sin sårbarhed som leder kan være meget befriende for kollegaer og medarbejdere.


Hvilket udbytte har din virksomhed fået ud af din uddannelse?

I den virksomhed jeg var ansat i som CFO [da jeg tog SLP], initierede jeg
salget af virksomheden. Sammen med min CEO styrede jeg processen til et
succesfuldt salg. Jeg blev langt bedre til at løsrive mig fra de daglige rutineprægede
opgaver og lægge mere energi i det strategisk arbejde, hvilket var
udslagsgivende for det gode resultat.


Hvad har SLP betydet for din karriere?

SLP har givet mig nogle fantastiske indsigter i mine kollegaer og forretningsforbindelser.
Det har gjort mig til et ”bedre” menneske, der har en dybere forståelse for folks behov i forskellige situationer.


Hvilke ledelsesmæssige kompetencer udviklede du i dit forløb?

Det har været en stor personlig udvikling at gå på SLP. Jeg kan bedre bruge
mine positive kompetencer. Det har gjort at jeg ikke lader diverse udfordringer
gå mig på og ser frem til hver dag.


Hvilket udbytte har din virksomhed fået ud af din uddannelse?

Vi kommer hurtigere i mål, nu hvor jeg er blevet i stand til at ”komme op i
helikopteren”. Årsagen er, at jeg tydeligere kan se hvem der har brug for
hjælp, vejledning og rådgivning. Det har givet et mere harmonisk team.
I ledergruppen har vi fået en rigtig god forståelse for hinandens udfordringer.
Vi kommer hurtigt frem til konstruktive løsninger.

Hvad har SLP betydet for din karriere?

Thomas leverer ledelsesudvikling der gør en forskel! Jeg har gennem
Stillwater Leadership Programme [SLP] styrket mit lederskab med en
autencitet, som ikke havde været mulig uden Thomas indsigtsfulde tilgang
til personlig udvikling. Integritet og empowerment er nogle af nøgleordene,
der kendetegner udbyttet.


Hvilke ledelsesmæssige kompetencer udviklede du i dit forløb?

Jeg har mærkbart skærpet min evne til at bringe kompentencer hos andre i
spil. Samtidig er jeg blevet tydeligeligere i mine forventninger og langt mere
præcis i min feedback.


Hvilket udbytte har din virksomhed fået ud af din uddannelse?

De kompetencer jeg har opbygget under mit SLP-forløb har jeg omsat til en

proaktiv håndtering af svære ledelsesmæssige udfordringer.Hvad har SLP betydet for din karriere?

Jeg gik fra at have svarene til at stille spørgsmålene. Fra at delegere opgaver
til at delegere ansvar. Fra at lave tingene selv, til i langt større grad at
skabe resultater igennem og sammen med andre.Hvilke ledelsesmæssige kompetencer udviklede du i dit forløb?

Først og fremmest begyndte jeg at coache medarbejdere ud fra et mere
nysgerrigt og roligt sted. De nye værktøjer, gjorde mig til en mere autentisk
leder, og jeg begyndte at lede ud fra mine personlige værdier. Jeg fandt
overskud og ro til at kunne træffe bedre langsigtede beslutninger.Hvilket udbytte har din virksomhed fået ud af din uddannelse?

Jeg begyndte at handle ud fra et mere strategisk og holistisk perspektiv.
I mit ledelsesteam blev jeg bedre til håndtere konflikter og uoverenstemmelser.
Jeg gik fra at være procesorienteret til at være resultatorienteret i
forhold til de udfordringer virksomheden stod overfor.


Hvad har SLP betydet for din karriere?

Jeg mærker en klart bedre gennemslagskraft og kraftfuld kommunikation.Hvilke ledelsesmæssige kompetencer udviklede du i dit forløb?

Før kurset var tilbøjelig til at lytte med det ene øre og fortsætte arbejdet,

når folk talte til mig. Nu er jeg meget mere opmærksom på at høre hvad

vedkommende vil sige eller alternativt høfligt spørge om det kan vente 10

minutter. Jeg er blevet en mere nærværende leder og tænker nu mere på

hvordan mine medarbejdere har det.Hvilket udbytte har din virksomhed fået ud af din uddannelse?

Den største gevinst er en mere harmonisk gruppe, der gerne lige går den
ekstra mil for firmaet. Dernæst er mine personlige relationer til medarbejdere
og foresatte blevet klart bedre defineret. Jeg er blevet klart bedre til
den verbale kommunikation, en ting der ikke ligger nemt for en introvert
personlighed.


Hvad har SLP betydet for din karriere?

Jeg bruger SLP hver dag i mit job og i mit privatliv. Det er bare i baghovedet.

Jeg har virkelig fået åbnet øjnene og sindet op. Det har forbedret min dagligdag

på et højere plan. Jeg har ligesom lært mig selv at kende på ny. Det

er berigende og givende.Hvilke ledelsesmæssige kompetencer udviklede du i dit forløb?

Jeg har fået kendskab til alt fra konflikthåndtering til forhandling, formidling,

coaching, at sætte mål og at være i stand til at realisere dem. Jeg er

blevet langt bedre til at kommunikere og er nu også i stand til at sige fra.

Jeg kan bidrage fagligt og personligt på en endnu bedre måde. Det kan

mærkes blandt mine kollegaer.Hvilket udbytte har din virksomhed fået ud af din uddannelse?


Canal Digital har fået en mere glad medarbejder. Jeg kan bidrage på flere

aspekter og mit samarbejde på tværs af flere afdelinger er forbedret markant.

Jeg kan løfte flere af mine kollegaer i form af coaching, åbenhed og

god dialog.


Hvad har SLP betydet for din karriere?

SLP har betydet at jeg har fået modet til at være meget mere legende, i stedet for hele tiden bekymre mig om jeg gør det godt nok. SLP har åbnet op for en langt større kreativitet. Jeg har fået redskaber til en langt bedre og sikker kommunikation. Jeg har fået et mod på ledelse, som jeg ikke anede, at jeg havde.Hvilke ledelsesmæssige kompetencer udviklede du i dit forløb?

Når jeg slipper angsten for at fejle, får jeg mod til at gennemføre forandringer.

Selvom man siger at selvgjort er velgjort, har jeg har erfaret at ved at

uddelegere skaber jeg mere involvering. Det tror jeg har haft indflydelse på

den høje tilfredshed , der er omkring min performance på DTU. Jeg er i større

grad i stand til at stille krav på tværs i organisationen, og på den måde få

ting gennemført.Hvilket udbytte har din virksomhed fået ud af din uddannelse?

Der er mange i min afdeling der har taget SLP. Det gør at vi kommunikerer

hurtigt og præcist, og at vi har en enestående fornemmelse af hinanden. På

den måde kan vi bedre udfordre og støtte hinanden.


Ring hvis du er klar til at rykke dig

51 92 26 29

 • ”På SLP lærte jeg meget mere end jeg troede jeg ville. Jeg vil anbefale SLP til alle ledere”

  Thomas Black-Petersen, Adm. Direktør, Inspari A/S

  ”Jeg har opnået en ærlig og åben ledelsesstil, hvor jeg dagligt ser effekten af SLP”

  Mette Eriksen, Udlejnings- og administrationschef, Nordicom

  ”Kurset har transformeret mig.Til dato det bedste lederkursus jeg har været på”

  Egon Loke, Sektionsleder for Projekt- og Systemledelse, DTU

 • ”SLP har definitivt været den mest skelsættende begivenhed i min erhvervskarriere”

  Klaus Søe Rylov, Vice President, Commercial Mgmt / YouSee TV & Broadband

  ”Personlig udvikling betyder alt, når man skal skabe forretningsmæssige resultater.”

  Shehzad Ahmad, Head of Information Security, Nets, Denmark

  ”Thomas har flere gange overrasket mig positivt med, hvad hans coaching bringer frem, og hvor let og logisk jeg har kunnet komme til konklusioner”

  Søren Ølund Friis, CFO & VP, Corena

 • ”SLP er uden tvivl det kursus jeg har deltaget på, hvor jeg har lært mest om mig.”

  Jesper Platz, Adm.dir. / Managing Director at Norstat Danmark A/S

  ”Jeg har som mangeårig topleder virkeligt fået skærpet mit forhold til hvad ægte nærvær betyder.”

  Steffen Meyer, Sales Director at EG A/S

  ”SLP har gjort, at min kommunikationen med mine medarbejdere er blevet markant bedre”

  Hans Christian Eriksen, Salgsdirektør, Netgroup

 • ”Thomas leverer ledelsesudvikling der gør en forskel!”

  Isabelle Navarro Vinten, Kontorchef Kemikalier at Miljøstyrelsen, Miljøministeriet

  ”Thomas har flere gange overrasket mig positivt med, hvad hans coaching bringer frem, og hvor let og logisk jeg har kunnet komme til konklusioner”

  Søren Ølund Friis, CFO & VP, Corena

  ”SLP har definitivt været den mest skelsættende begivenhed i min erhvervskarriere”

  Klaus Søe Rylov, Vice President, Commercial Mgmt / YouSee TV & Broadband